Беслет - Васил Копралев ЕТ
Виж на картата 
Адрес: Дунав, бул.  No:77
Пощенски код: 4000
Телефон: 963 627
Факс: :962 852
 
Коментари
Автор:

Коментар:

Снимка към коментара ( само .jpg файлове ):

Visual CAPTCHA

 Моля въведете тук 5-те цифри от изображението по-горе


Автор: гл. ас. Искра Пантелеева Дата: 30-08-2006 11:04:47
Уважаеми дами и господа, Обръщаме се към Вас с молба за съдействие при провеждане на електронно изследване, посветено на иновациите. Това проучване обхваща активните нефинансови предприятия в сектор “Преработваща промишленост” (код D по НКИД-2003). Изследването ще се извърши от екип преподаватели от катедра “Индустриален бизнес и предприемачество” към Стопанска академия “Д. А. Ценов” - Свищов. Данните ще бъдат представени в обобщен вид, т.е. средни стойности и показатели по размерни групи: микро-, малки, средни и големи предприятия, без да се персоналифицират Вашите конкретни отговори. При изработването на анкетата сме се постарали да използваме минимален брой въпроси. Средната продължителност на Вашето интервю би следвало да бъде около 30 минути. При липса на конкретни данни по някои от въпросите, моля да отговорите на базата на Вашата приблизителна информирана оценка. Бих искала да Ви изпратя анкетата като прикачен файл. За контакти: Свищов 5250 ул. “Емануил Чакъров” № 2 СA “Димитър А. Ценов”, Катедра “Индустриален бизнес и предприемачество” Гл. ас. Искра Пантелеева дом. тел. (0631) 2 41 46, служ. тел: (0631) 66 353; 66 312, GSM: 0887 92 10 20, е-mail: iskra@uni-svishtov.bg P. S. Успоредно с изследване на преработващата промишленост, персонално проявявам интерес към производителите на машини и оборудване за хранително-вкусовата индустрия, като през 2003 г. бе направено анкетно изследване по пощата, обхващащо предприятията от този бранш. Дори да не посочите точни данни, можете да отбележите групата, към която спадате и съответно приблизително верните според Вас отметки. Вашето мнение е важно за мен, защото паралелно с преработващата промишленост правя отделна съвкупност, обхващаща само групата:Производство на машини и оборудване за преработка на храни, напитки и тютюн, в т.ч. инсталирането, ремонта и поддържането на тези машини и оборудване. Поздрави от Свищов: И. Пантелеева