ИП ПОПУЛЯРНА КАСА95 АД
Виж на картата 
Адрес: Д-р Георги Вълкович  No:8
Пощенски код: 4000
Управител: ОГНЯН ДЕЧЕВ
Телефон: 032265353
Телефон:
Факс: :032627727
Фирмена страница: www.popkasa.com
e-mail: marketing@popkasa.com
Работно време: от 9:00 до 18:00,всеки ден без събота и неделя
Описание:
Инвестиционен посредник “Популярна каса 95” АД е небанкова финансова институция с над 10 години история на паричните и капиталови пазари. Дружеството е Лицензиран инвестиционен посредник и предлага инвестиционни решения и финансови услуги за корпоративни и частни клиенти. ИП “Популярна каса 95” АД притежава лицензия No PГ-03-0036/ 10.10.2006г., издадена от Комисията за финансов надзор за извършване на дейност като инвестиционен посредник. ИП “Популярна каса 95” АД е член на Централния депозитар и Българска фондова борса – София. Дружеството е акционер в Българска фондова борса – София. Фирмената стратрегия е насочена към реализиране на стабилен растеж и устойчиво развитие. Дружеството се стреми към постигане на баланс между интересите на акционерите, клиентите, служителите и обществото като цяло. Затова изискваме от нашите служители да следват приетите корпоративни принципи. Основните принципи, на които е изградена бизнес концепцията на фирмата са откликване на нуждите на клиентите, предприемачество, професионализъм и работа в екип.
 
Коментари
Автор:

Коментар:

Снимка към коментара ( само .jpg файлове ):

Visual CAPTCHA

 Моля въведете тук 5-те цифри от изображението по-горе